Sale Executive

04/04/2019

Recruitment Information

Recruitment Information:

Sale Executive

Position:

Executive

Gender:

Nam

Working address:

Age Requirement:

25-35

Wage:

Negotiate

Minimum degree:

Graduating from college or higher

Number of recruitment:

1

Minimum experience:

5

Job Description

  • Tiêu diệt Oroku bảo vệ dãi ngân hà
  • Tiêu diệt Oroku giành lại hòa bình cho thế giới
  • Tiêu diệt Oroku vì công lý
  • Tiêu diệt Oroku để cân bằng hệ vũ trụ

Job Requirement

  • Tiêu diệt Oroku
  • Cứu giúp nhân loại

Benefits:

  • Đi du lịch khắp thế giới mỗi ngày
  • Đi xuyên không thường xuyên hơn
  • Sử dụng các thiết bị chiến đấu tối tân và hiện đại nhất.
  • Gặp gỡ nhiều người khác nhau

Thời hạn nộp hồ sơ

30/04/2019

Close menu