demo tuyển dụng

05/04/2019

Recruitment Information

Recruitment Information:

demo tuyển dụng

Position:

Giám Đốc

Gender:

Nữ

Working address:

Age Requirement:

18 - 40

Wage:

Thương Lượng

Minimum degree:

Cao Đẳng

1

Number of recruitment:

3 Năm

Thời hạn nộp hồ sơ

30/04/2019

Close menu