Sofa

 • Showing all 7 results

Sofa Aiden

Kích thước (cm):

 • Bàn: 70 x 70 x 40.5
 • Băng đôi: 144 x 82 x 83
 • Ghế đơn: 79 x 82 x 83

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Bán nguyệt 6mm & dây tròn 5mm

Nệm: Dày 8cm, bọc vải polyspun 250gr/m2, D20

Gối: Bông cotton

Kính cường lực 5mm

Sofa Alaska

Kích thước (cm):

 • Bàn: 100 x 100 x 66
 • Băng đôi trái/phải: 120 x 90 x 102
 • Băng giữa: 55 x 90 x 98
 • Góc giữa: 90 x 90 x 98

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Bán nguyệt và dây tròn 6mm

Nệm: Dày 10cm, bọc vải polyspun 250gr/m2, trượt nước

 

Sofa Monte Carlo

Kích thước (cm):

 • Bàn: 98.5 x 60 x 60
 • Sofa đôi: 146 x 73 x 68.5
 • Sofa đơn: 74.5 x 73 x 68.5

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây dẹp 12mm/7mm

Nệm: Dày 12cm, bọc vải polyspun 250gr/m2, trượt nước

Gối: Bông cotton

Mặt bàn kính cường lực

Chân gỗ tếch

 

Sofa Oslo

Kích thước (cm):

 • Bàn: 101 x 61 x 52
 • Sofa góc trái/phải: 131 x 79 x 71
 • Băng giữa: 79 x 79 x 71
 • Sofa đơn: 89 x 79 x 71

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Bán nguyệt 6mm

Nệm: Dày 12cm, D20, bọc vải polyspun 250gr/m2, trượt nước

Gối bông cotton

Mặt kính cường lực 5mm

Chân gỗ tếch

Sofa Queen

Kích thước (cm):

 • Bàn: 125 x 75 x 66
 • Băng đôi: 176 x 88 x 103
 • Ghế đơn: 69 x 88 x 103
 • Đôn: 67 x 67 x 38

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Bán nguyệt & dây tròn 5mm

Nệm: Dày 10cm, bọc vải polyspun 250gr/m2, trượt nước

Kính cường lực 5mm

Sofa Radison

Kích thước (cm):

 • Bàn: 101 x 61 x 52
 • Góc trái/phải: 131 x 75 x 71
 • Băng giữa: 144 x 76 x 71
 • Đơn: 84 x 75 x 71

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Bán nguyệt 6mm

Nệm: Dày 12cm, bọc vải polyspun 250gr/m2, trượt nước

Gối: Bông cotton

Mặt bàn và chân gỗ tếch

Sofa Viva

Kích thước (cm):

 • Bàn: 70 x 70 x 40.5
 • Băng đôi: 144 x 82 x 83
 • Ghế đơn: 79 x 82 x 83

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Bán nguyệt 6mm & dây tròn 5mm

Nệm: Dày 8cm, bọc vải polyspun 250gr/m2, D20

Gối: Bông cotton

Kính cường lực 5mm

Close menu