Ngoại Thất

  • Showing 1–9 of 60 results

Ghế Abby

Kích thước (cm): 46x60x98

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây dẹp 4mm

Nệm: Dày 5cm, bọc vải Polyester 180gr/m2, trượt nước

Ghế Ava

Kích thước (cm): 57x60x82

Khung: Nhôm hoặc thép

Dây: Dây dẹp 7mm

Nệm: Dày 5cm, bọc vải Polyester 180gr/m2, trượt nước

Ghế Bambu

Kích thước (cm): 57x67x96

Có khả năng chất chồng

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây dẹp 7mm

Ghế Benda

Kích thước (cm): 59x65x92

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây bán nguyệt và dây tròn 6mm

Nệm: Dày 5cm, bọc vải Polyspun 250gr/m2, trượt nước

Ghế Beny

Kích thước (cm): 57x54x92

Có khả năng chất chồng

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây dẹp 7mm

Ghế Canbera

Kích thước (cm): 48x64x98

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây tròn 3.5 mm

Nệm: Dày 5cm, bọc vải Polyspun 250gr/m2, trượt nước

Ghế Catina

Kích thước (cm): 50x61x99

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây dẹp 7mm

Nệm: Dày 5cm, bọc vải Polyester 180gr/m2, trượt nước

Ghế Champa

Kích thước (cm): 62 x 56 x 98

Có khả năng chất chồng

Khung: Nhôm, sơn tĩnh điện

Dây: Dây dẹp 7mm

Close menu